Een lekkage aan een dak is erg vervelend. Het is een situatie waar u niet snel op zit te wachten. Het kan veel schade veroorzaken aan de woning, maar ook aan uw inboedel als deze door de lekkage waterschade oplopen. Los daarvan kan teveel vocht in huis schadelijk zijn voor de personen die in de woning wonen. Een lekkage aan een pannendak moet dan ook snel worden verholpen. Wilt u weten hoe het komt dat een lekkage ontstaat? Of hoe u deze kunt verhelpen. Samen met Keradak hebben wij een overzicht voor u gemaakt.

Meest voorkomende lekkages bij pannendaken

Lekkages kunnen op verschillende manieren ontstaan. Dit kan komen doordat de dak bedekking niet meer goed is. Zeker bij oudere huizen met een oudere dakbedekking treedt vaker lekkage op. Het komt doordat een dak aan allerlei weersomstandigheden wordt blootgesteld. Vorst, regen, wind of hoge temperaturen kunnen ervoor zorgen dat de dak bedekking slijt en niet meer goed waterdicht is. Het uitvoeren van een periodiek onderhoudt aan uw dak is dus alvast preventief onderhoud en tegengaan van lekkage. Een verouderde dakbedekking is dus een van de oorzaken van de lekkage bij pannendaken. Een ander voorkomende oorzaak is dat de pannen van het dak zijn verschoven, bijvoorbeeld bij een harde storm. Hierdoor worden de pannen verschoven of zelfs van het dak weggeblazen. Dit zorgt dat er open plakken zijn waar water naar binnen kan komen. Een andere oorzaak kan zijn dat een dakgoot die versleten of verstopt is, welke zorgt voor een lekkage of een lekkage bij de schoorsteen kan ook zorgen dat u in uw woning last krijgt van wateroverlast.

Plafond afwerking

Opsporen van een lekkage

opsporen is niet makkelijk, vaak is makkelijk de gele kringen in een plafond of een andere locatie waar het zichtbaar wordt het signaal dat u een lekkage heeft. Maar vaak is dit niet de plek waar de lekkage is begonnen. Bij een pannendak kunt u natuurlijk gemakkelijk zien als er dakpannen zijn weg gewaaid, dan is het makkelijk om de plek van de lekkage vast te stellen. Maar bij een dak bedekking waar een klein scheurtje tussen de naden zit wordt het al moeilijker om de locatie van de lekkage vast te stellen. Daarnaast zijn er ook situaties waardoor het helemaal lastig is om de lekkage van het dak op te sporen. Het water wat de lekkage veroorzaakt kan namelijk verschillende routes hebben genomen en de lekkage kan dus op een heel andere locatie begonnen zijn. Hierdoor is niet 1-2-3 te zeggen waar de lekkage zit. Met behulp van verschillende apparatuur zoals een UV licht detectie, camera inspectie, thermografie of kleurstof detectie kunt u een lekkage opsporen. Dit is niet iets wat u zelf kunt doen, daarvoor moet u eerst een specialist inhuren. Het is handig om eerst zelf te kijken of u de lekkage kan opsporen, Dat kan bijvoorbeeld door slim na te denken waar het water kan vandaan kan komen. Is er in de badkamer een lek of lopen er langs de tegelvoegen water? Dan kan er daar een lek zitten. Is uw leiding niet meer helemaal zuiver en loopt er water langs? Wellicht kunt u ook daar op zoek gaan naar de oorzaak van de lekkage. Of als u een pannendak heeft kunt u de pannen op het dak controleren en nagaan of deze allemaal nog goed aansluiten en of geen gaten zijn. Op die manier kunt u alvast een aantal opties uitsluiten.

Plafond afwerking

Door uw lekkage kunt u schade hebben aan uw pannendak. Om te zorgen dat u geen last meer heeft van een lekkage is de oplossing om uw dak te laten repareren zodat de lekkage stopt. Hiervoor kunt u het beste een professionele dakdekker inhuren. Een dak reparatie kan soms best nog een aardige duit komen. Allereerst moet u kijken hoe en waar uw lekkage aan uw dak is begonnen. Wellicht is een dakrenovatie van het gehele dak de beste oplossing als de schade van de lekkage komt door schuren in de dakbedekking of als er teveel pannen kapot zijn. Is er maar een klein deel van uw dak aan vervanging of reparatie toe? Dan kunt u kiezen om alleen dat gedeelte met nieuwe pannen te vervangen. De reparatie van een heel dak vervangen van met dakpannen is uiteraard de grootste kostenpost. Dit kost u ongeveer 125,- tot 250,- euro per vierkante meter. Wilt u de nok vervangen en bijbehorende pannen dan is het van 40,- tot 95,- euro per meter. Zorgen de dakgoten voor een lekkage, dan kunt u deze ook laten vervangen. Hiervoor kunt rekenen tussen de 55,- en 95,- euro per vierkante meter.

Welke verzekering vergoedt waterschade door dak lekkage?

Plafond afwerking

Een lekkage is vervelend, maar het is nog vervelender als u hierdoor waterschade oploopt. Waterschade aan uw woning of inboedel kan veel kosten met zich mee brengen. Denk maar het verven van een nieuwe muur of het opnieuw behangen van een wand. Of als kabels van een elektronische apparatuur nat worden is de kans dat de waterschade door lekkage nog hoger wordt. Vaak kunt u deze schade bij een verzekering in dienen. Waterschade zoals acute schade zoals door een lekkage of hevige regenval worden door de verzekeraar vergoed. Het moet dan wel schade die u niet had kunnen voorkomen of inschatten. Heeft u waterschade omdat uw dak niet meer goed was, met andere woorden door achterstallig onderhoud? Dan krijgt u geen vergoeding van de verzekeraar. Heeft u een lekkage gehad aan uw dak door onvoorziene schade? Dan kunt u een claim indienen bij de verzekeraar door een schadeformulier in te vullen. Hierna beoordeelt de verzekeraar de waterschade en bekijkt of er een schadevergoeding kan worden uitgekeerd. Met dit bedrag kunt u vervolgens de schade herstellen of het dak laten repareren, mocht dat nog niet gebeurd zijn. Wilt u dak lekkage voorkomen? Dan is het handig om regelmatig een inspectie aan uw dak uit te (laten) voeren.