Grondwerken

“Alle werkzaamheden die nodig zijn voor het leggen van de basis voor renovatie en nieuwbouw”. Dit is wat er wordt verstaan onder grondwerken. U moet hierbij denken aan graafwerkzaamheden of het aanbrengen van funderingsmaterialen, maar ook het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Bij grondwerken gaat het eigenlijk om alles wat nodig is om een goede ondergrond te krijgen. Wanneer er wegen worden vernieuwd worden er vaak voor het gemak ook oude rioleringen vervangen. Hier kan een grondwerker bijvoorbeeld aan de slag, want hier komt veel grondwerk aan te pas.

Wat doet een grondwerker?

Een grondwerker voert verschillende soorten werkzaamheden uit met de hand of met een machine. Een grondwerker houdt zich bezig met eenvoudige graaf- en grondwerkzaamheden bij het aanleggen van kabels en buizen, groenvoorzieningen maar ook bij het reinigen van stukken grond. Een grondwerker helpt zo bijvoorbeeld bij het aanleggen van glasvezelnetwerken, rioolbuizen en huisaansluitingen. Een grondwerker werkt nauw samen met een kraanmachinist en hij ziet er op toe dat er geen (bestaande) leidingen of kabels worden geraakt tijdens het graven. Op plekken waar de kraanmachinist niet kan komen of waar voorzichtigheid nodig is, omdat er buizen of kabels liggen, werkt de grondwerker handmatig. De grondwerker geeft daarnaast aanwijzingen aan de kraanmachinisten en kabellegger door middel van handgebaren. Kortom, de grondwerker houdt dus overzicht en assisteert anderen. Het kan overigens ook zo zijn dat een grondwerker zich ook bezig houdt met het meten en uitzetten van grondoppervlaktes of dat hij zelf de graafmachine moet bedienen.

Graafwerken

Het kan zo zijn dat er graafwerkzaamheden nodig zijn bij een bepaald project. Zodra er wordt gegraven door een graafmachine dan moet dit drie dagen voor de werkzaamheden worden gemeld bij het Kadaster. Dit is wettelijk verplicht. Nadat dit gemeld is, krijgt de leiding digitale informatie over de ligging van die kabels en leidingen. Dit zorgt ervoor dat er zorgvuldig kan worden gewerkt. Het komt namelijk veel voor dat er schade wordt toegebracht aan kabels en ledigingen tijdens graafwerk. Het is daarom ook verplichting dat uitvoerders van graafwerkzaamheden, kabeleigenaren en kabelbeheerders informatie uitwisselen over ondergrondse kabels en leidingen.

Sloopwerken

Het is niet altijd mogelijk om een bestaand bouwwerk, zoals oude gebouwen, staalfabrieken, bruggen en sluiscomplexen, te renoveren. Het is dan noodzakelijk om een volledig nieuw gebouw neer te zetten. Voor het afbreken/slopen van dit pand heeft u professionals nodig. Als er een (deel van een) bouwwerk moet worden gesloopt, dan dient er ook weer een sloopmelding worden gemaakt. Daarnaast moet de uitvoerder een omgevingsvergunning hebben.

Een erkende aannemer inschakelen

Heeft u behoefte aan hulp op het gebied van graafwerk of grondwerk? VBK Aannemingen is erkend in afbraakwerken en bouwen. Operatief in heel Vlaanderen en het zuiden van Nederland.